De US Car/Trucks specialist van het Noorden.

Bel ons: 0515-569 811

WLTP, wat moeten we er mee?

Vanaf september dit jaar geldt voor alle nieuw toe te laten auto’s de WLTP emissietest. De WLTP test vervangt de NEDC test. De nieuwe test is bedoeld om een realistischer beeld van het verbruik, en daarmee de uitstoot, van een auto te geven. Zo houdt de WLTP test rekening met voertuig specifieke opties en kan een auto met een luxer interieur bijvoorbeeld een hogere CO2 uitstoot hebben.

De nieuwe wetgeving is afkomstig uit Europa en geldt dan ook voor alle lidstaten. Met name in Nederland zorgt het voor enige problemen / uitdagingen. Doordat onze BPM volledig afhankelijk is van de CO2 emissie van een auto, veranderen de consumentenprijzen van veel personenauto’s. In de meeste gevallen gaan de uitstoten, en dus prijzen, door de realistischere test omhoog. Het is goed om te zien dat auto’s die in praktijk zuiniger rijden, nu ook voordeliger worden. Zo gaat de Ford Mustang 5.0L V8 zo’n €5.000 in BPM omlaag.

De wet schrijft voor dat de BPM wordt geheven over de NEDC CO2 uitstoot. Bij elke WLTP geteste auto wordt ook nog een NEDC2.0 verbruik/uitstoot opgegeven, deze vallen over het algemeen hoger uit dan de NEDC1.0 gegevens. Over de NEDC2.0 gegevens wordt nu dus de BPM geheven. In 2016 heeft minister Wiebes beloofd dat de overgang van NEDC naar WLTP budget neutraal zou moeten plaats vinden. Wellicht komt er voor 1 januari 2019 nog een correctie op de BPM tarieven, maar dit lijkt steeds minder zeker.

Een andere uitdaging zijn de klimaatdoelen van Parijs. Destijds is een norm uitstoot voor vervoer per land gesteld. De NEDC2.0 waardes worden ook gebruikt om te kijken waar fabrikanten met hun uitstoot staan ten opzichte van de eerder gestelde norm.

Ook is met de WLTP test de Real Driving Emmissions (RDE) in gegaan, hierin worden auto’s in de praktijk op de weg getest. Vanaf 1 januari 2020 mogen auto’s in de RDE test maximaal 1,5 keer de waarden van de laboratorium testen overschrijden. Nu is dat nog maximaal 2,1 keer. De RDE test is hoofdzakelijk in het leven geroepen om bijvoorbeeld een tweede ‘dieselgate’ te voorkomen.

Wilt u meer weten over de belastingen op auto’s? Of een goed advies over uw nieuwe auto? Ik help u graag! U bent bij ons welkom met elke (lease)auto, zowel voor aanschaf als onderhoud.

Related Posts